Wat is ERP?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Met ERP wordt binnen een bedrijf meestal software bedoeld die wordt aangewend om de verschillende processen praktisch automatisch te laten verlopen en op elkaar te laten inspelen. Waar vroeger bedrijven aangewezen waren op verschillende programma's en zelf het overzicht bewaren, kan dat met ERP in een handomdraai.

ERPMet een ERP-programma worden die verschillende deelprogramma's opgenomen in het geheel als modules. Afhankelijk van het bedrijfsproces van een bepaald bedrijf worden de modules ge´mplementeerd en correct op elkaar afgesteld. Alle gegevens over de firma zitten centraal verzameld in een database, en kunnen van daaruit door elke module gebruikt worden. Ook uitwisseling met andere pakketten is mogelijk, of het uitdraaien van bepaalde informatie als verslagen.

ERP heeft als doel het bedrijf intelligenter te laten werken. Wanneer alle modules correct hun ding doen, kan veel slimmer gewerkt worden. Door geautomatiseerd voorraadbeheer bijvoorbeeld kunnen stocks beperkter worden, wat tot een kostenbesparing kan leiden. Ook kan de productietijd verkort worden door slim plannen van productie en verkoop, wat ook weer kosten- en tijdsbesparend werkt. ERP heeft als doel het beheer van de firma een flink pak te vereenvoudigen ook, door alles te centraliseren. Alle gegevens zijn makkelijk beschikbaar, zonder dat er eerst nog veel handwerk of rekenwerk aan te pas moet komen.

Het implementeren van ERP binnen een bedrijf is wel een stevige opdracht. Het loont de moeite, maar de voordelen zullen zich pas op langere termijn tonen. Bedrijven krijgen met een ernstige ommezwaai te maken in werkwijze en aanpak, en dat kan - niet in het minst door de werknemers - wel eens als heel lastig gezien worden. Het kan een zure appel lijken, maar eens daardoor zal iedereen het eens zijn over het nut van ERP: of die nu op de dienst verkoop of boekhouding werkt.